Senior Smedjan

Gå til indhold

Hoved menu

Bordskik

Regler i Smedien

God opførsel i Havnesmedien


01. For at undgå konflikter i Havnesmedien bør vi alle følge nogle simple regler i god opførsel. Alle hjælper med at sætte borde og stole frem til
       kaffebordet.

02. Alle hjælper med at sætte borde og stole på plads efter kaffebordet.

03. Efter kaffebordet skiftes man til at hjælpe med opvasken.

04. Når der er brød/pålæg til kaffebordet tager man kun et stykke af gangen så alle får noget. Er der mere brød/pålæg deles vi om det.
      Vis hensyn og undgå at der opstår konflikter ved bordet.

05. Når kaffe, brød og smør og øl/vand samt en lille en kommer på bordet send det videre når du har fået det du skal have. Lad det ikke blive stående
       hos dig. Vær lidt selskabelig.

06. Der ryges ikke ved kaffebordet. Skal du ryge foregår det uden for.

07. Hjælp med at holde Smedien pæn og ryddelig.

08. Når du udfører arbejde i Smedien forventes det du rydder op efter dig.

09. Hjælp med at vise Smedien frem for gæster og turister. Kan du engelsk eller tysk er det helt fint.

Når vi alle hjælper hinanden med disse simple regler vil vi også føle os velkomne og kan glæde os over opholdet i vores lille perle af en Smedie.
Pas godt på Smedien og hinanden.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu